Çfarë bëjmë ne

VALEU-X mbështet ndërkombëtarizimin e universiteteve shqiptare duke prezantuar Lëvizshmërinë e Kombinuar Virtuale si një instrument ndërkombëtarizimi në shtëpi. VALEU-X bashkëfinancohet nga programi Erasmus + i Bashkimit Evropian gjatë periudhës Janar 2020 – Janar 2022.

Objektivat

The Objektivat specifike të VALEU-X janë si më poshtë

  • Kualifikimi i stafit akademik të IAL-ve shqiptare në metoda të reja të mësimdhënies dhe mësimit virtual.
  • Mbështetja e IAL-ve shqiptare në miratimin dhe zbatimin e aktiviteteve efektive të ndërkombëtarizimit në shtëpi të bazuara në teknologjitë  e informacionit dhe integrimin e IAL-ve shqiptare në një rrjet global të “Lëvizjes Virtuale”.
  • Kualifikimi i personelit administrativ të IAL-ve shqiptare për miratimin dhe njohjen e Lëvizshmërisë së Kombinuar Virtuale si pjesë e strategjisë së tyre institucionale të ndërkombëtarizimit.

Shpjegimi i mësimit virtual bashkëpunues

Lajmet tona

The International VALEU-X Conference as an opportunity for the continuation of Virtual Collaborative Learning in Albania

The International VALEU-X Conference as an opportunity for the continuation of Virtual Collaborative Learning in Albania

The International Conference “Virtual Balkans. Virtual Collaborative Learning in Higher Education” took place on November 30, 2022, at EPOKA University, Tirana, Albania in the context of VALEU-X project. It gathered 70+ participants among researchers with their...

Except where otherwise noted, content on this website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Partners