Çfarë bëjmë ne

VALEU-X mbështet ndërkombëtarizimin e universiteteve shqiptare duke prezantuar Lëvizshmërinë e Kombinuar Virtuale si një instrument ndërkombëtarizimi në shtëpi. VALEU-X bashkëfinancohet nga programi Erasmus + i Bashkimit Evropian gjatë periudhës Janar 2020 – Janar 2022.

Objektivat

The Objektivat specifike të VALEU-X janë si më poshtë

  • Kualifikimi i stafit akademik të IAL-ve shqiptare në metoda të reja të mësimdhënies dhe mësimit virtual.
  • Mbështetja e IAL-ve shqiptare në miratimin dhe zbatimin e aktiviteteve efektive të ndërkombëtarizimit në shtëpi të bazuara në teknologjitë  e informacionit dhe integrimin e IAL-ve shqiptare në një rrjet global të “Lëvizjes Virtuale”.
  • Kualifikimi i personelit administrativ të IAL-ve shqiptare për miratimin dhe njohjen e Lëvizshmërisë së Kombinuar Virtuale si pjesë e strategjisë së tyre institucionale të ndërkombëtarizimit.

Shpjegimi i mësimit virtual bashkëpunues

Lajmet tona

Except where otherwise noted, content on this website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Partners