Një raport i vlerësimit të nevojave për mësimdhënien dhe mësimin bashkëpunues virtual në Shqipëri

Ky seksion përmban rezultatet kryesore të projektit të arritur deri më tani.Një raport i vlerësimit të nevojave për mësimdhënien dhe mësimin bashkëpunues virtual në ShqipëriKy raport u krijua nga partnerët e projektit VALEU-X dhe u drejtua nga stafi i Universitetin...