valeu-x

PARTNERET

VALEU-X është një projekt për ngritjen e kapaciteteve të Arsimit të Lartë që po zbatohet nga një konsorcium
i përbërë nga 9 institucione nga Europa dhe Shqipëria:

Universiteti Teknik i Dresdenit (TUD), Gjermani
(koordinatori)

Shkolla Ndërkombëtare për Studime Sociale dhe të Biznesit (ISSBS), Slloveni

Unioni i Universiteteve Mesdhetare (UNIMED),
Itali

Universiteti Evropian i Tiranës (UET),
Shqipëri

Universiteti Epoka
(EPOKA),
Shqipëri

Universiteti i Shkodrës
(USHK), Shqipëri

Universiteti “Fan S. Noli” i Korçës (UNIKO),
Shqipëri

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” (UNIEL), Shqipëri

Universiteti Aleksander Moisiu i Durrësit (AMU), Shqipëri

Except where otherwise noted, content on this website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Partners

Disclaimer