Mbi

Forumi i dytë i Ekspertëve i projektit VALUE-X u mbajt në ambientet e Universitetit Aleksander Moisiu në Durrës nga data 23 shtator deri më 27 shtator 2021. Partnerët dhe palët e interesuara janë ftuar të marrin pjesë në Forumin e Ekspertëve në Shqipëri si prezencë ashtu edhe online. Forumi i Mbi
Forumi i dytë i Ekspertëve i projektit VALUE-X u mbajt në ambientet e Universitetit Aleksander Moisiu në Durrës nga data 23 shtator deri më 27 shtator 2021. Partnerët dhe palët e interesuara janë ftuar të marrin pjesë në Forumin e Ekspertëve në Shqipëri si prezencë ashtu edhe online. Forumi i Ekspertëve është konceptuar si një dhomë e lirë për diskutim, për të ofruar ekspertizë më të avancuar rreth Mësimit Virtual Bashkëpunues, Digjitalizimit, Ndërkombëtarizimit në shtëpi dhe Lëvizshmërisë Virtuale, për të gjithë palët e interesuara. Forumet, si në edicionin e parë ashtu edhe në atë të dytë, u pritën nga të gjithë partnerët e projektit VALEU-X dhe përfshinin aktorë të tjerë relevantë jashtë konsorciumit.
Forumi i Ekspertëve u organizua në mënyrë hibride, në terren për këta studentë, personel akademik dhe administrativ që udhëtonin drejt Durrësit dhe online për të gjithë këta të pranishëm nga vendet e tyre. Arsyeja ishte të maksimizonte pjesëmarrjen dhe të lejonte të gjithë të interesuarit të bashkoheshin. Forumi kishte për qëllim:
• Dizajnimi dhe zbatimi i një mjedisi të integruar Virtual Bashkëpunues të Mësimit
• Hartimi i materialeve didaktike mësimore dhe mësimore të kurseve pilot të përzgjedhura të VCL
• Organizimi dhe lehtësimi i ofrimit të kurseve pilot universitare lokale të VCL
• Disponueshmëria dhe aftësia e ekspertëve në praktikat inovative të mësimdhënies dhe të nxënit për të marrë pjesë aktive dhe për të kontribuar në forumin e ekspertëve në vendin partner.

Programi

Çdo sesion i forumit zgjati afërsisht 1 orë e 30 minuta, ndërsa sesioni final u organizua që të ishte një diskutim më i gjatë dhe më i thellë mes pjesëmarrësve, për të mbyllur Forumin e dytë të Ekspertëve me zëra dhe inpute të ndryshme.
Sesioni i parë – Forumi për Studentë dhe E-tutorë të universiteteve partnere,
23 shtator ora 11:00 – 12:30
Sesioni i 2-të – Forumi për Stafi Administrativ, 23 Shtator ora 14:30 – 16:00
Sesioni i 3-të – Forumi për stafin akademik, 24 shtator ora 11:00 – 12:30
Sesioni final – Forumi final Hybrid i Ekspertëve për Ekspertët, 27 shtator ora 14:00 – 17:30

Data

23-27 Shtator 2021

Vendi i zhvillimit

Aktiviteti ishte planifikuar në një format hibrid, i organizuar nga Universiteti Aleksander Moisiu në Durrës, Shqipëri.

Axhenda

Related Posts

 

Pictures